Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

петък, 12 април 2013 г.

ДА УНИЩОЖИМ ЖИЛИЩНИТЕ ПАРАЗИТИ, 1948

Причина за нарушаване здравето на човека не рядко, са и жилищните паразити – бълхи, въшки, дървеници, мухи и комари. Тяхното появяване в домакинствата идва от нeдостатъчно редовно почистване на жилищата, дрехите и хората.

Ето начините за тяхното изтребване:
Поради тови, че БЪЛХИТЕ се въдят в праха, необходимо е редовно измитане и измиване  на подовете с обилна вода, в която се поставя стипца или оцет и сол. Да  се изтупват, проветряват и излагат на слънце дрехите.

ВЪШКИТЕ нападат главата и дрехите,  размножават се  много бързо, пренасят епидемичната болест петнист тиф и за това трябва да се чистят щом се забележат. Дрехите се попарват е вряла вода. Главата се намазва е гас,  живачна мас, смес от спирт и камфор или гас, оцет и сол, след което се завързва с кърпа, за да подействува по-добре средството.  Измива се с гореща вода и изчесва косата.
ДЪРВЕНИЦИТЕ се крият в пукнатините на стените, таваните, мебелите, и затова необходимо е да се запълнят пукнатините с гипс или вар и пясък, да се изпарят мебелите, които няма да се повредят от врялата вода.
Сигурни средства са: намазване и пръскане с наситен разтвор -  газ, нафталин, концентриран разтвор на карболова киселина - 2/3 киселина, 1/3 вода, която убива и техните яйца. Ако гнездата на дървениците са в тавана, най-добре ще бъде почистването чрез опушване със сяра (за обикновена жилищна стая е потребно 900 гр. сяра). При  опушването е нужно предварително всички малки дупчици по прозорците и вратата да се запушат, като стените па стаята се напръскват с вода, във средата на стаята се поставя кофа със пепел и жар, върху която се насипва сярата.
Дървениците се размножават също бързо и поради това, че се крият, трябва да се води  упорита борба.
МУХИТЕ се развъждат по торищата и местата. където има гниещи материи. Ако изградим торища, закрити помийни ями, клозети и не замърсяваме, както около жилищата, двора, улиците и във обществените заведения, мухите значително ще намалеят.

КОМАРИТЕ  се въдят в застоялите води — локви и блата. Никои видове от тях пренасят маларията - болест, която изтощава човека и го предразполага към по-сериозни заболявания. За да се предпазите от тях, необходимо е да се пръска жилището със доброкачественн пиретрови препарати и да се поставят мрежи на прозорците. За пълното унищожаване па комарите е необходимо да дадем своя труд за пресушаване на локвите н блатата.

Вера СТОИЛОВА, Вестник „ Народен  женски ОФ глас”,

София, 28 април 1948 г.