Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

събота, 21 октомври 2017 г.

БАКШИШ В ОРИЕНТ ЕКСПРЕС, 1895


От Георги Каназирски - ВЕРИН

Ориент Експресът от Цариград до Мустафа Паша се придружаваше от един български митнически чиновник, който пломбираше фургона с багажите и наблюдаваше да не се върши контрабанда.

Веднъж с експреса пътува голяма група англичани. Преминаването им през България съвпада с голям национален английски празник. Те решават да си устроят във вагон-ресторанта празненство. И понеже англичаните са свикнали при такива случаи да се явяват в смокинг, а дамите в деколтирани рокли, те молят митническия чиновник да им разреши да извадят от фургона необходимите тоалети. Митническият чиновник Димитър Попович (загинал в първата световна война), крайно услужлив, удовлетворява желанието на англичаните. Услугата се състои в това, че Попович се съгласява да разпечата пломбирания фургон и да присъствува при изваждането от куфарите на необходимото облекло и след свършването на обеда да им даде възможност да поставят наново облеклото си в куфарите, след което да пломбира отново фургона.

Англичаните са доволни и решават да възнаградят услужливия чиновник. Един от тях (по-късно узнахме, че е бил дипломат) подава на Попович една златна лира. Попович е възмутен, че му се дава "бакшиш" и отблъсва ръката с лирата. Англичанинът не разбрал жеста на нашия чиновник и като счел, че Попович намира сумата малка, по свой почин удвоява възнаграждението. Той му подава две лири. Този път Попович е силно обиден. Той взема двете лири и грубо ги мушва в джоба на дипломата, който недоволен се връща в купето си. С пристигането си в Цариград недоволният дипломат прави постъпки пред нашето Министерство на външните работи и иска чиновникът да бъде смъмрен, защото ако той е направил една услуга, то тази услуга е щедро заплатена с две лири и че той е трябвало да се задоволи с този дар. Министерството незабавно поиска обяснения от чиновника Попович за грубия му жест. В Министерството не разбраха недоразумението между англичанина и българския чиновник, не разбрали също, че в същност Попович е върнал парите, не защото са

малко, а защото е счел за обида получаването на бакшиш.

- Не стига, че им услужих, а идват да ме обиждат, като ми дават бакшиш като на някой цариградски хамалин. Българският чиновник не приема бакшиши. - Така завършваше той своите обяснения пред началството си.

Такива бяха старите чиновници.

Георги Каназирски-Верин, "София преди 50 години", Януари 1947
Из "Чиновници от същата епоха"

петък, 6 октомври 2017 г.

ПРЕНЕСОХА АНТИЧНАТА ГРОБНИЦА


Откритата през април т.г. антична гробница под бившето кино "Сердика" вчера бе пренесена от столичната управа на ново място. Находката от Антична Сердика бе част от Източния некропол на града, от периода трети до шести век сл. Хр. Градът на мъртвите в близост до Паметника Левски е бил подобен на този под църквата „Света София”.

По време на строежа на кино „Сердика“ през 1970-е булдозери разрушават и помитат около 400 погребения в основите му на площ от близо 650 кв. м. Сега на това място се предвижда да бъде издигнат хотел от американската верига „Хаят”.

През лятото, докато строежът беше спрян, археологът Юлиан Мешеков раазказа пред „Дарик:
"Имаше много ямни гробове, много скелети. В момента работим върху една единствена тотално размазана гробница. При изграждането на кино "Сердика" и на комплекса около него е унищожена огромна част от този източен Некропол.

Това е най-големият некропол на Сердика. Фактически това, което е останало, в една малка зона в южната част на парцела, ние го разкрихме, документирахме, проучихме. Това, което остава и е стойностното, в момента се търсят варианти за неговото експониране в някаква естествена зона близо до мястото на намирането".

Вчера, 5 октомври 2017, античната гробница от древно римския период на Сердика пое към новото си място. Скоро ще разберем къде е то.


Фотографии: Форумъ Аспиринъ АСПИРИНЪ