Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

сряда, 9 септември 2009 г.

САЩ, 2009: Удивително невежество за комунизма по света


Със закон, приет единодушно от Конгреса на САЩ на 17 декември 1993 и подписан от президента Бил Клинтън, бе създадена Мемориална фондация за жертвите на комунизма по света.

На 12 юни 2007 г. във Вашингтон тази надпартийна и нестопанска организация откри паметник в чест на повече от 100-те милиона жертви на комунистическите режими по света. Събитието бе ознаменувано с тържествена реч от президента Джордж Буш.

През пролетта на 2009-та в Интернет пространството се появи и виртуален Глобален музей на комунизма, посветен на пълното изследване и анализиране на тази диктатура.

Американската фондация за жертвите на комунизма е насочила усилията си към информиране на хората за същността и реалните параметри на този световен експеримент, установяване на справедливост за жертвите и предотвратяване на неговото възраждане.

Изследвания и проучвания показват поразително обществено невежество за комунизма в световен мащаб. Особено важно е насочването на вниманието към младите хора, някои от които не са и чували за диктатурата комунизъм. Изграждането на памет и съзнание за това как в близкото минало комунизмьт е жертвал и поробил безброй милиони хора е в основата на начинанието Глобален музей на комунизма – Вашингтон.

Страницата за нашата страна в Глобалния музей - Вашингтон. На червената лентичка вдясно е посочен броят на жертвите в България - 222 000. Поклон!

Създаването на международния портал в Интернет предоставя виртуално място за среща на учени, изследователи и активисти с цел и задача подобряване и детайлизиране на тяхната компетентност. Глобалният музей на комунизма ще свързва с обща образователна мисия общности от цялото Земно кълбо.


Художник: Калин Николов


Преди всичко обаче Музеят си поставя задачата да извади на светло огромния брой трезвомислещи хора, които противопоставяйки се на комунистическия диктат,се превърнаха в герои, служещи за пример на идните поколения.


Източник:

Глобален музей на комунизма - Вашингтон


http://www.globalmuseumoncommunism.org/


1 коментар: