Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

понеделник, 2 юни 2014 г.

ГЕРОИТЕ ОТ СЕЛО СЛАТИНА

 
"Въ паметъ на героите отъ село Слатина, които самоотвержено сложиха кости въ Тракийските и Македонските полета въ 1912 и 1913 г., презъ време на войната съ турците и коварните съюзници- изменици: сърби и гърци.
Веченъ покой Вамъ герои, които за величието на България пожертвувахте живота си пред отечествения олтаръ и вписахте имената си въ книгата на безсмъртните, защото: "Тоз, който падне въ бой за свобода, той не умира, а вечно живее!"
РЕД. Г-Л ВИТКОВЪ  УБ. НА 4/ХІ.912 Г. ПРИ ЧАТАЛЖА
РЕД. ЦВ. ПЕТРОВЪ  ПОЧ. НА 6/ VІІІ.913 Г. ПРИ ЦАРИБРОДЪ
ЕФ. Т. СТОЯНКОВЪ  УБ. НА 15/ІІІ.913 Г. ПРИ ЛЮЛЕБУРГАЗЪ
РЕД. М. ЙОРДАНОВЪ  УБ. НА 9/Х.912 Г. ПРИ СЕЛИОЛУ
МАЙОРЪ ХРИСТО ПАНОВЪ  УБ. НА 4/Х.912 Г. ПРИ БУНАРЪ ХИСАРЪ
СТ.ПОД. ЕФТИМЪ ГРИГОРОВЪ  УБ. НА 21/VІ.913 Г. ПРИ С.ЛАХНА
ЕФ. В. СТОИЧКОВЪ  УБ. НА 9/Х.912 Г. ПРИ СЕЛИОЛУ
1 ПОДОФ. Т.СТОЯНОВЪ  УБ. НА 4/ХІ.912 Г. ПРИ ЧАТАЛЖА
РЕД. И.СТАНЧЕВЪ УБ. НА 4/ХІ.912 Г. ПРИ ЧАТАЛЖА
РЕД. Д.ТОДОРОВЪ УБ. НА 4/ХІ.912 Г. ПРИ ЧАТАЛЖА
РЕД. М.ИВАНОВЪ УБ. НА 4/ХІ.912 Г. ПРИ ЧАТАЛЖА
Отъ съселяните им
Осветенъ на 15 Августъ 1915 г.
ЗАГИНАЛИ ЗА РОДИНАТА:
ОТЪ с.СЛАТИНА ок.СОФИЙСКА. 1915 - 1918 г.

Ст.Подофецери:
АНГЕЛЪ Н.БАЛДЖИЙСКИ - АРАБАДЖИ
ПЕТЪРЪ И.ТОНКОВЪ - БИТОЛЯ
Мл.Подофецери:
МАНОЛЪ П.КЕЛЕШОВЪ - ПУСТА РЕКА
ГЪЛЪБОШЪ Б.БАЛДЖИЙСКИ - ЕНИДЖЕ
ИВАНЪ И.ВОЙНИШКИ - ЕНИДЖЕ
СПАСЪ Т.ИЛИЕВЪ - КИТКА
ИВАНЪ В.ГЕОРГИЕВЪ - 1050
АЛ. Д.ШИНДАРСКИ - ДОЙРАНЪ
Ефрейтори:
ВУЧКО Д.ТОТОВЪ - ДОБРУДЖА
СТОЯНЪ Б.ТАСЕВЪ - КАВАДАРЦИ
Редници:
ГЕОРГИ П.ШИКОВЪ - ПУСТА РЕКА
ВЕЛИЧКО Л.КОТЕВЪ - ПУСТА РЕКА
ИВАНЧО К.ГАТОВЪ - ПЛЕВЕНЪ
НЕШО БРАЙКОВЪ - СОФИЯ
СТЕФАНЪ Л. ЙОШЕВЪ - ТУТРАКАНЪ
ДОБРИЯНЪ К.ГАНГАРСКИ - РУСЕ
ГРИРОРЪ И.ИВАНЧОВЪ - ДЕМ.ХИСАРЪ
ЦВЕТАНЪ С.ПЕНКОВЪ - БЕРАНЦИ
ГАЛЕ И.МИШОВЪ - ПРИЛЕПЪ
КРЪСТО С.СТОЯНОВЪ - ВЕЛЕСЪ
ИВАНЪ С.ПЕТРОВЪ - ЯРЕБИЦА
ДОЦЕ Л.КОТЕВЪ - СЕРЕСЪ
ХРИСТО Ю.ПЕКАРЕВЪ - РАДОМИРЪ

ВЕЧНА СЛАВА!
Издигнатъ отъ съселяните имъ. -КОМИТЕТА -
ЗАГИНАЛИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА
КРЪСТАН М. ВУЧКОВ РОД.1914 г. УБИТ 1945 г. - САМБОР
ДИМИТЪР Ц. МЛАДЕНОВ РОД.1922г. УБИТ 1944 г. - СТРАЦИН
2 Юни 2014, София

Няма коментари:

Публикуване на коментар