Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

неделя, 17 май 2009 г.

1947 г., София -Волуек -Перник, 26 000 вербувани „доброволци”

Георги Димитров беседва с бригада „Георги Димитров” за строежа на язовир „Георги Димитров”, 1947

В изпълнение на Държавния народостопански план за 1947 и 1948 г. Младежите от националната строителна бригада „Георги Димитров” през тази година ще вземат участие в редица големи мероприятия, като строежа на новата железопътна линия София – Волуек – Перник, прокарването на прохода „Хаинбоаз”, строежа на язовирите „Георги Димитров” и „Росица”, както и направата на далекопровода Курило – Пловдив. От всички тези обекти най-трудният за младежите бригадирци е строежа на железопътната линия София – Волуек – Перник. Линията до края на текущата година ще бъде довършена изключително с труда на младежите. Според предвидения план, тук ще бъдат ангажирани 26 000 младежи, формирани в първия пернишки баталйон на националната бригада „Георги Димитров”.
Работата на строежа на линията започва на 1 април от една извънредна смена доброволци, вербувани изключително от София и Софийска област. Тя ще подготви работата за следващите три редовни смени от по 8000 младежи всяка една, начиная от 1 май. Отделните смени ще работят по два месеци.
Значението на новата линия София – Волуек – Перник е извънредно голямо. Както е известно сегашната железопътна линия София – Владая – Перник, поради крайно неблагоприятния терен през който минава, е извънредно трудна за експлоатация. Тя има наклони, които достигат до 28 метра на един километър и радиус на кривите от 200 метра. Поради това транспортът е труден и ограничен. Той в никакъв случай не може да отговори на постоянно увеличаващите се нужди. Именно това обстоятелство наложи постройката на новата линия София – Волуек – Перник.. В последната максималните наклони са 12 метра на километър и радиуса на кривите 500 метра. Оттук и нейните големи преимущества. Докато по старата линия един влак от 1100 и 1200 тона се тегли от 3 – 4, а дори и от 5 силни локомотива, то по новата линия същият влак ще се тегли само от един обикновен локомотив. Това ще даде големи икономии в експлоатацията.
При сегашния трафик от 19 чифта влакове в денонощие, по линията София – Волуек – Перник ще се получи годишна икономия от 100 000 тона въглища, 50 000 кгр. смазочни материали и 375 души ж.п. персонал. Заедно с това ще бъдат спестени ежедневно 12 силни локомотиви и 60 товарни вагона.
Като се вземе предвид, че в непродължително време трафикът по новата ж.п. линия ще може да бъде засилен до 25 чифта влакове в денонощие, то ще се получи една икономия над 400 000 000 лева годишно и 24 локомотива и 250 вагона ежедневно.

„Трудът окриля духа и дава много радост”...

Новата линия ще позволи да се засили извозването на въглища както от мините Перник, така и от мините Бобов дол и Пирин, които сигурно ще увеличат значително производството си. С това ще се улесни снабдяването с въглища на Столицата и индустриалните предприятия за отопление, което през полследните години бе трудно, вследствие мъчния транспорт.
Новата железопътна линия има и голямо международно значение. Чрез нея ще се свържат Украйна, Полша, Унгария и Ромъния с Егея, а по- късно и с Адриатическо море.
Железопътната линия София – Волуек – Перник ще има дължина от 50 километра и ще минава през силно пресечена местност. По нея се предвижда направата на три тунела с обща дължина 1912 метра, а само единият – 1346 метра при с. Радуй. До прокопаването на тунела при Козница той ще бъде най- големият тунел в нашата страна. Общо по цялата линия ще бъдат извършени землени и скални работи 1 355 000 кубически метра и ще бъдат приготвени и извозени 340 000 броя блокчета за тунелите.
От страна на младежите бригадирци ще бъдат пложени всички усилия новата железопътна линия да бъде готова за експлоатация до края на настоящата година.

В.К.,
Списание „Сердика” Бр.1/1947, Стр.29

1 коментар: