Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

понеделник, 15 февруари 2010 г.

Доживяхме ли ?...

Из “Концепция за водещи столични музеи” – Министерство на културата на Република България, януари 2010, одобрена от МС на 10 февруари 20104. Предложение за Музей на тоталитарното изкуство (кв. Дървеница)

България е една от страните в бившия Източен блок на Европа, които все още нямат както музей свързан с времето на тоталитаризма, така и недвижими обекти на наследството от този период със статут на културна ценност. В Чехия, Полша и Унгария съществуват такива музеи.
Предложението цели да запълни тази празнина в нашата музейна мрежа, като създаде музейна среда, в която да бъдат експонирани представителни образци на изкуството, създавано в нашето близко минало. Трябва да си представяме този музей като част от мрежата на следи от това време, които могат да бъдат открити във всички зони на София: от периферията на града (монумент „Знаме на мира”, Резиденция Бояна) до Централната градска част (Комплекса на Ларгото, подземията на бившия Мавзолей, Паметника на Съветската армия, Братската могила и др.).
За Музея се предлага територията, в която днес е разположено КАТ – София, в непосредствена близост до комплекса от сгради на Министерството на културата в кв. Дървеница. Предложението е реализуемо при условие, че комплексът на КАТ бъде преместен в строящата се за него нова сграда. Разположено извън историческия център, предлаганото място не е натоварено с друг исторически смисъл и позволява безпристрастно възприемане на експозицията. Зоната има добра комуникационна достъпност – в непосредствена близост до спирка на метрото, в близост до основни комуникационни артерии.
Предлага се Музеят на тоталитарното изкуство да включва експозиция на открито в паркова среда, която да се свърже с озеленената зона на север от парцела. Съществуващите халета на КАТ, разположени в територията на комплекса, могат да бъдат използвани за експозиции на закрито. Самите халета, заедно с други съществуващи съоръжения (например портала) могат да бъдат експонирани като автентични експонати от времето. Част от сградите в комплекса на Министерството на културата (предназначени някога за нуждите на бившия НИПК) биха могли да приемат фондове и администрация на музея. Приложените към настоящата концепция схеми представят едно примерно функционално зониране на комплекса.


П.П. На публичното оповестяване на концепцията Министър Рашидов заяви, че това е работното име на музея на комунистическото изкуство и е готов да обсъди името му с допитване до народа.
Концепцията (за моя измъчена радост) се оказа наистина страхотна... Но за да ви покажа идеята и бързо да ви заинтересовам, се наложи да потроша цял следобяд за лутане и разопаковане на малка част от нея...
Вижте как от влажни потайности (в момента) София ще получи отдавна подобаващото й се:

http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=397&sp=0&t=0&z=0


Няма коментари:

Публикуване на коментар