Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

четвъртък, 17 януари 2013 г.

РОЖДЕНИЕТО НА НАШИЯ ЦАР, 1894


Проф. Александър БАЛАБАНОВ


На 18. януарий 1894. година се роди нашият любим цар Борис III. Топовни гърмежи екнаха под софийското небе.

През тая паметна сутрин всички в столицата тичаха, викаха и се радваха. Шопите хвърляха капи нагоре, провикваха се радостно и току повтаряха:

- Хе-е, князче ни се роди, хе-е!

И ние, учениците, от сърце се радвахме. В студената утрина духахме в ръцете си, викахме, тичахме. И никой не знаеше накъде. С нас затичаха и селяни, и граждани, па току се намерихме пред двореца.

НВ Цар Борис III Обединител

- Влизайте вътре! – извика един шоп.

Всички навлязохме.
- Урааа ! Да живее князчето!

Други шоп се провикна:
- Ние сме дошли тук да видиме князчето! Няма да си ходиме, докато не ни го покажете! Да знаете, хей ! Да знаете !

И всички подехме неговите думи. И подрипвахме от студ.

- Как ще го видите ? Нали то е малко. Ще простине ! – викаха дворцовите хора.

- Князчето е князче – не може да простине. Да го видиме-е-е-е !

И пак почна подскачането под звуците на „Ние сме дошли тук да го видиме!...”

Най-после от балкона го показаха.

И с гръмко „ура” напустнахме двореца.

На площада се изви буйно хоро. Играеше мало и голямо. Пищяха гайди, бумтяха тъпани. Чуваха се и весели подвиквания. Ликуващ народ изпълни улиците.

Александър БАЛАБАНОВ
 
Из Читанка за отделенията, 1940.
Литография: Йозеф ОБЕРБАУЕР

Няма коментари:

Публикуване на коментар