Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

четвъртък, 6 септември 2012 г.

ПРАЗДНИКЪТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО, 1934

Въ неделя се чевствува праздникът на съединението и патронният праздникъ на запасните офицери – съ молебенъ въ черквата Св. Неделя, след което се устрои манифестация до мавзолея на бившия князъ Ал. Батембергъ.


Речьта на Генералъ Сирмановъ


Предъ гроба на князъ Батембергъ

Манифестацията на запасното офицерство

Изъ „Илюстрована седмица”,
Септемврий 1934 г., София

Няма коментари:

Публикуване на коментар