Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

четвъртък, 1 май 2014 г.

АРЕСТИ В ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА, 1947

- Писмо- свидетелство от Август 1951 година на напусналите нелегално страната депутати от VІ ВНС Стратия Скерлев и Емил Антонов
- Из сборника „Килията „Сърп и чук”- 2
(публикува се първи път)
До Господина Генералния Секретар на Интерпарламентарния Съюз
гр. Истанбул


Много Уважаеми Господин Главен Секретар,
Ние,- Стратия Скерлев Народен Представител от Хармаилйската избирателна околия-избран на 27  Октомврий 1946 година напуснал нелегално страната на 24 Август 1947 година и Емил Антонов Народен  Представител от Тутраканската избирателна околия, избран на 27 Октомврий 1946 година, напуснал  нелегално страната на 26 Август 1950 година, считаме за необходимо да доведем до Вашето  просветено внимание следното:

Нашия народ лишен от елементарните човешки и граждански права и свободи е угнетен от един  порочен потиснически режим, който нема равен на себе си в историята, и е в невъзможност да даде  израз на своите мъки и неволи по естествен път, като печат,политически опозициони партии или преставителство в международни иститути и организации. Народат ни требва да разчита на нашите  скромни усилия и най-главното на подкрепата на свободните хора от различните краища на света,  които биха си дали труд да разкъсат ограждащата го железна завеса, да осъдат неговите угнитители,  както и да му помогнат да възтанови своята свобода и независимост.

Това състояние на нещата е констатирано чрез присъдата на Хагския международен съд,  издадена  против комунистическото правителство в София по изкането на ООН. С нея се осъжда това  правителство за незачитане хартата на ООН и нарушение на договора за мир сключен с силите  победителки, в който българското правителство се е задължило да не нарушава човешките и  граждански права и свободи.

Трагичното положение, в което се намира Българския народ добре се знае от целия демократичен  свет. Това стана още по ясно когато послушниците на Москва и коменистическото правителство в  България скъса без причино дипроматическите си отношения с Американското правителство.
В такова състояние са и народите на: Ромъния, Полша, Унгария, Чехословашко, Албания, Литва,  Летония, Естония, Украйна и др.

Господин Главен Секретар,
                            
На 27 Октомврий 1946 година, въпреки нечувания терор през време на избори, при който паднаха убити  23 души деятели на опозицията, бехме избрани в 6 Велико Народно Събрание 101 Народни  Представители на БЗНС и Социал Демократическата партия.
Комунистическата партия под покровителството и съдействието на Съветските воено окопациони части  в България унищожи опозицията.

На 6 юни 1947 годива беше аристуван в залата на Народното Събрание водача на опозицията и  секретар на БЗНС Никола Д.Петков, на 16 август 1947 тодина осъден на смърт чрез обесване и 23  септемврий същата година егзекутиран.

На 11 юни 1947 година 23 Народни Представители от БЗНС беха изгонени от Народното Събрание,  мандатите им отнети и арестувани.

На 27 август 1947 година отнеха мандатите и на останалите народни представители на БЗНС, Съюза  беше обявен извън законите и разтурен.

В началото на 1948 година беше отнет депотатцкия имунитет и на останалите10 души Народни  Представители от Социалдемократическата партия, арестувани и осъдени ведно с водача на същата  партия г-н Коста Лулчев, партията обявена извън законите и разтурена.
До момента са успяли да се спасят като са избягали зад граница следните народни представители:  Д-р Георги Петков, Георги Колев, Коста Шопов, и Тончо Тенев всички понастоящем в Франция, Стратия  Скерлев и Емил Антонов в Турция;

Намират се в затворите следните държавници и общественици: Проф. Венелин Ганев бивш регент, Асен  Павлов, Борис Бумбаров и Ангел Дерлински бивши министри и народни представители, Иван Костов,  Михаил Михайлов- народни представители, Стойчо М....
Намират се в затвора осъдени на многогодишен затвор  следните общественици: Димитър Гичев,  Вергил Димов и Константин Муравиев - бивши министри, Коста Лулчев, Димитър Стоянов, Рангел  Даскалов, д-р Петър Дертлиев, Петко Търпанов, Петър Братков, Крум Славов, Иван Гинчев, Иван  Копринков, Любен Боянов, Георги Кръстев, Неделко Атанасов, Трифон Кунев,- всички народни  представители.

Намират се в лагерите за робски труд следните общественици: инж. Стоян Бошков, д-р Гочев, д-р  Георги Басилев, Сргий Златанов, Петър Сърбински, Тодор Драганов, Асен Паянтов, Никола Ковачев,  Христо Къркъмов, Иван Гергов, Спас Найденов, Димитър Илиев, Стефан Димитров, Кирил Попов, Недко  Ботев, Атанас Лерински, Хаджи Атанасов, Минчо Драндаревски, Младен Големански, Личев, Елисавета  поп Антонова, Светла Даскалова, Цветан Максимов. Нино Чекърски, Тодор Лаваро, Христо Стоянов,  Тодор Киров, Рачо Домусчиев, Минчо Панов, Господин димов, Стоян Кърлов, Никола Певтичев, Петко  Франгов, Иван Дуков, Стоян Жеков и др: - всички народни представители.
Факсимиле от писмото на напусналите нелегално страната депутати от VІ ВНС Стратия Скерлев и Емил Антонов

Вследствие на непоносимите условия при които са поставени да живеят в затворите и в лагерите за  робски труд починаха преждевремено следните видни държавници и общественици: Кръстю Пастухов  бивш министър и народен представител, лидер на Социал демократическата партия е починал на 19  ноември 1949 година в Сливенския затвор; Цвети Иванов редактор на вестник Свободен Народ- орган  на социал демократическата партия умрял на 23 юли 1950 година в лагера Белене, Свищовско; Никола  Мушанав бивш министър председател и лидер на демократическата партия, умрял през месец юний  1951 година в Софийския централен затвор; проф. Петко Стоянов бивш министър на финансиите и  народен предетавител, един от водачите на опозицията, умрял през месец август 1951 година в  Софийския централен  затвор, където лежеше без произнесена присъда.

Господин Главен Секретар,
До момента до който в страната ни имаше опозиционни парламентарни групи България членуваше в  Интерпарламентарния съюз. По заповед ва Кремъл комунистическата партия отказа това членство.
Ние, които в най тежкия момент получихме доверието на народа и бяхме избрани за народни  представители смятаме, че имаме право да представляваме правата и интересите на нашия осъден на  мъчения народ в световния АЕРОПАГ представляващ световната демократична съвест и морал, имаме  честа да Ви замолим да ходатайствувате пред изпълнителния комитет, да бъдем приети като  равноправни делегати на предстоящия конгрес на Интерпарламентарния съюз, който ще се открие на  31 август 1951 година в град Истанбул. Прецедент за това има в Унията с приемането в миналото на  конгресите на Съюза с участието на представители на Испанските републиканци.

Приемете молим нашите отлични към Вас почитания:
Стратия Скерлев/п/, Емил Антонов /п/

Из Архива на Българския Национален Комитет
(Бел.ред.: Запазен е оригиналният правопис за пълна и автентична достоверност.)


„Килията „Сърп и чук”- 2 може да изтеглите оттук:
http://popovart-sofia.eu/?page_id=1257

Няма коментари:

Публикуване на коментар