Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

сряда, 12 декември 2012 г.

БУГАРАШ, КРАЯТ НА СВЕТА, „ТАЙНАТА КНИГА”

Телевизорът закачи на ухото ми снощи тревожна новина от Франция. Тя обаче ме стопли, защото е по световна българска следа. Последователи на богомилското учение от целия Глобус прииждали към Пик де Багараш, уверени, че това е едно от малкото места по планетата, където Краят на света няма да се състои.
Просто върхът ще се отвори като люк на огромен космически кораб точно на 21.12.2012 и хората наблизо ще бъдат спасени от представители на други цивилизации... Вместо страшна,  прекрасна приказка за последно „Лека нощ”... Интересът и напливът от поклонници е огромен, затова френските власти са блокирали оня ден достъпа до митичната планина. Сто поицаи и пожарникари са завардили пътеките към върха. За Пик де Багараш  още се вярва, че крие Свещения граал. И избавлението... Тайните към които преди няколко века са шифрирали катарите – така е прието да се казва за богомилите в Западна Европа.

Това учение се е родило в Дунавска България през 10-ти век Сл. Хр. Много харесвам остроумието, искреността, прозренията, отношението към жената, чувството за справедливост на богомилите. Историята им формално приключва с битките край Бугараш и изгорените им слова от Инквизицията. Само във Франция са останали над 100 топонима с корена „бугар”.  Разиграващата се в момента случка, от края на 2012-та, говори, че идеите на богомилите са преживели кланета, клади, векове  и са живи и днес... Дори и да се струват шашави на „Хомо предимо Плюскакис”...

Богомилите живеели в тайни общини, странейки от държавата. Висшите сред тях, наречени съвършени (избрани, посветени) били пълни въздържатели – без месо и вино на трапезата, без брак и плътски удоволствия, в постоянна борба със собственото си тяло. Защото тялото е дело на лошото начало и пречи на извисяването на Душата – частица от небесния дух ... Изключително интересно и отхвърляно векове наред (чак до наши дни!) било присъствието и на жени сред висшите богомилски духовници.

Богомилите  проповядвали братство, равенство, справедливост. Ненавиждали войните, убийствата, насилието. Отричали узаконеното от държава и черква социално неравенство. Подбуждали робите и крепостните селяни да не работят на господарите си, с всички сили се борели срещу Злото. Пръв духовен водач им бил поп Богомил.
Тяхната вяра, почерпана от Светото писание, прераснала във философско, социално и обществено учение, в центъра на което се явявал човекът с неговата душа и битие. По-късно учението на поп Богомил е пренесено и в Западна Европа и доразвива същината си като антифеодално, хуманистично и просветителско движение.Посветените се отдавали на общение с Бога чрез словото, събрано в тяхната „Тайна книга”, наречена още „Лъжливо евангелие”, а на простите и безписмени братя вечер край огъня разказвали легенди предимно за сътворението на света. Из Великата Рус тези легенди тръгнали още през ХІ век и сега са познати на фолклористите като „Български басни”.

„Тайната книга” не е запазена в славянски ръкопис. Открита е в архива на Инквизицията на гр. Каркасон – Франция, в препис на латински език, и  в библиотеката на Виена. В Париж е публикувана през 1691 г. Пръв с възстановяването и възвръщането на богомилската книжнина  в родината й се заема акад. Йордан Иванов, който през 1925 г. издава капиталния си труд „Богомилски книги и легенди”. Нека да надникнем замалко в „Тайната книга на богомилите”, за да получим бегла представа защо думите им са така близки до душите на обикновените хора... Хиляда години, след като са изречени за пръв път.

ИЗ „ТАЙНАТА КНИГА НА БОГОМИЛИТЕ”
....
„ 8. После попитах господа за съдния ден: “Какъв знак ще покаже твоето пришествие?” Господ ми отговори, казвайки: “Когато се навърши броят на праведните според броя на падналите венци, тогава сатаната ще се освободи от затвора си и много разгневен, ще отвори война на праведните, които ще нададат силен вик към господа. И на часа господ ще заповяда на архангела да засвири с тръба, и тръбният глас на архангела ще се чуе от небето до пъкъла.

Тогава слънцето ще се помрачи, месечината няма да праща своята светлина, звездите ще попадат, четирите ветрове ще излязат от своите източници и ще направят да се разтърси земята, морето, планините и хълмовете; небето силно ще се разлюлее, ще затъмнее слънцето и ще свети до четвъртия час. Тогава ще се покаже знакът на Сина человечески и всички свети ангели с него, и той ще постави седалището си над облаците и ще седне на престола на своето величие заедно с дванадесеттях апостоли на дванадесет седалища на неговата слава. Ще бъдат отворени книгите и той ще съди цялата вселена за вярата, която е проповядвал.
Рисунка пастел: Васил Попов
Тогава синът человечески ще проводи своите ангели да изберат неговите избраници от четирите края на света, от висините на небесата дори до краищата им; и те ще ги приведат. Тогава син божи ще прати лошите бесове да доведат при него всички народи и ще им каже: “Елате, вие, които казвате: да ядем и да пием, и ще получим съответната награда от тоя свят.” После ще бъдат доведени всички народи, които, разтреперани, ще застанат пред съдния престол.

И като бъдат разтворени книгите на живота, ще бъде открито неблагочестието на всички народи, праведниците ще бъдат похвалени за тяхното търпение, добри дела, почтеност, непоквареност и послушност спрямо ангелските заповеди; що се отнася до неправедниците, върху тях ще се излее господният гняв и те ще бъдат обзети от скърби и притеснения. Тогава син божи ще изведе своите избраници измежду грешниците и ще им рече: “Елате, благословени на моя отец, да наследите приготвеното за вас царство още от сътворението на света!”

 А на грешниците ще каже: “Махнете се от мене, проклети, идете във вечния огън, който е приготвен за дявола и за неговите ангели.” И те ще бъдат отлъчени и хвърлени в пъкъла. И по заповед на невидимия отец неверните духове ще излязат от затворите. Тогава ще се чуе моят глас и ще има едно стадо и един пастир.

А от най-долните части на земята ще излезе мрак, който е мрак на геенната огнена; тя ще затъмни вселената отдолу та до твърдта на въздуха. И господ ще бъде в твърдта дори до най-долните части на земята. И ако човек, който е на тридесет години, дигне камък и го хвърли долу, камъкът би стигнал до дъното едва след три години: толкова голяма е дълбочината на огненото езеро, гдето ще обитават грешниците.

Тогава сатаната ще бъде вързан, както и всички негови войнства, и ще бъдат хвърлени в огненото езеро...

Тогава син божи ще седне в дясно от отца и отец ще заповядва на своите ангели, както и на праведниците, които ще бъдат причислени в хора на ангелите, па ще ги облече в одежди неразрушими, ще им наложи неувяхващи венци, ще им даде неподвижни седалища, и бог ще бъде посред тях. И не ще да имат вече ни глад ни жажда, ни ще ги жари слънчев пек или друга горещина. Бог ще изтрие всички сълзи на очите им, и син божи ще царува със своя свет отец во веки веков.”

Това е пълната със заблуждения тайна [книга] на еретиците от Конкорецо, донесена от България от Назария, неин епископ.”

Още по темата /на 12.12.2012/:
http://phenomenonsofhistory.com/site/?p=17746

Няма коментари:

Публикуване на коментар