Блогът на Момчил Попов

Блогът на Момчил Попов

сряда, 25 март 2009 г.

Конският трамвай до Банкя

Отдавна отмина времето, когато, за да се отиде от София до Банкя и обратно, се правеха големи приготовления. Вземаше се и суха храна, защото пътуването с файтон траеше цял ден. Отдавна из­чезнаха и звънците на конския трамвай на Хри­сто Размов, който изминаваше разстоянието със задължителна почивка на дядо Величковото хан­че до Филиповци. Там пътниците се подкрепяха с топло ръжено кафе и сиренце. Конският трамвай вземаше от София пътници, багаж, продукти, хляб, месо, както и пощата. При пристигането си в Банкя той подаваше чрез тръбата на трамвая силен сигнал и всички се събираха в центъра на селото около него. Бай Христо въвеждаше ред. Най-напред слизаха пътниците. След това той разтоварваше багажа, разпродаваше хляба, про­дуктите, месото, зеленчука, а след това разпре­деляше пощата. Бай Христо беше най-търсеният и уважаван човек. Той съобщаваше всички новини от голямото „село" (столицата). Но времето на бай Христо остана в историята. Днес Банкя е град- спътник на нашата столица. До него води влак на всеки 40 мин., асфалтово шосе и авто­бусна линия. Пътуването се мери вече в ... ми­нути. На всеки 10-12 минути тръгват автобуси за Банкя.Из книгата „Минералните извори в София и Софийско”

Д-р Въло Д.Нинов, София, Изд „МФ”,1979

Няма коментари:

Публикуване на коментар